20
January
2022

Banner blindness /

Bannerová slepota

Business Term of the Day

Definition

Banner blindness refers to conscious or unconscious ignoring of advertising banners on websites.

Example sentence

I think the reason our usual advertising format doesn’t work anymore is because of people's banner blindness, so it’s probably time to change it.

Comment

As people got used to advertising banners at the usual places on top and along the sides of websites, they also became accustomed to ignoring these places as locations with distracting content they are not really looking for. We can even say that the more colorful, contrasting, and animated an ad is, the less attention it gets. That is because it is absolutely clear that this is just an advertisement. Current marketing strategies, therefore, advise that ads be made to look as though they are not advertisements at all by aligning their appearance and function with the particular web pages upon which they appear (so-called native advertising). Moreover, much greater emphasis is placed upon integrating ads into the content, because that is where the reader wants to spend his or her time.

Definice

Bannerová slepota odkazuje na vědomé nebo nevědomé ignorování reklamních bannerů na webových stránkách.

Příklad použití ve větě

Myslím, že důvod, proč náš obvyklý reklamní formát už nefunguje je bannerová slepota lidí, a tak nejspíš bude na čase formát změnit.

Poznámka

Protože si lidé zvykli, že reklamní bannery jsou umístěny na obvyklých místech v horní části a po stranách webových stránek, zvykli si také tato místa ignorovat jako místa s rušivým obsahem, který ve skutečnosti nehledají. Dokonce můžeme říci, že čím je reklama barevnější, kontrastnější a pohyblivá, tím méně pozornosti si získá - protože je zcela jasné, že se jedná o reklamu. Současné marketingové strategie proto radí, aby reklama vypadala, jako by to reklamou ani nebyla. Aby vzhledem i funkcí souzněla s webovou stránkou, na které se objevuje (tzv. nativní reklama), přičemž se klade větší důraz na integraci reklamy do obsahu, protože právě tam chce čtenář trávit svůj čas.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us