20
April
2016

Barter /

Směnný obchod

Business Term of the Day

Definition

Barter is the exchange of goods and/or services without the use of money.

Example sentence

The accounting department informed the directors that although bartering ACME’s products for WilE’s services would improve cash flow, such an exchange would still need to be reported and would potentially be subject to taxes.

Comment

People barter when money is unavailable or its value is unstable, such as during hyperinflation or a deflationary spiral. Barter systems usually exist in parallel to other systems of exchange. Various regions currently have different systems to intermediate barters among individuals and companies. Barter is also used between states, such as the UN’s Oil-for-Food Programme used to ensure oil profits in Iraq went to citizens and not weapons. Although many economists have theorized that barter economies led to the creation of money, there is no historical evidence of any economy based solely on bartering. Those non-monetary societies that have been studied were usually based on giving gifts and are known as gift economies.

Definice

Směnný obchod je směna zboží a/nebo služeb bez použití peněz.

Příklad použití ve větě

Účetní oddělení informovalo ředitele, že ačkoli směnný obchod výrobků ACME za služby společnosti WilE by zlepšil peněžní tok, takovou výměnu by bylo stále nutné vykázat a mohla by potenciálně podléhat daním.

Poznámka

V češtině se nazývá také barterový obchod, barter nebo směna. Lidé používají směnný obchod, když nejsou dostupné peníze, nebo když je jejich hodnota nestabilní, například během hyperinflace nebo deflační spirály. Barterové systémy existují obvykle paralelně s ostatními směnnými systémy. V různých oblastech dnes existuje několik systémů pro zprostředkovávání směnných obchodů mezi lidmi i firmami. Směnný obchod se používá také mezi státy, například program OSN Ropa za jídlo, který byl použit, aby zajistil, že výnosy z ropy v Iráku půjdou občanům a ne na zbraně. Ačkoli řada ekonomů teoretizovala, že barterové ekonomiky vedly ke vzniku peněz, neexistují historické důkazy o žádné ekonomice, která by spočívala výhradně na barterovém systému. Zkoumané nepeněžní ekonomiky fungovaly obecně na principu darování, a jsou známé jako darové ekonomiky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us