25
November
2020

Base pay /

Základní mzda

Business Term of the Day

Definition

Base pay is an employee’s initial rate of remuneration before any supplements.

Example sentence

Although John’s base pay is not high, he earns a lot due to his great sales performance.

Comment

One can think of base pay as the minimum amount of money an employee receives for his or her work. On top of this, employees may receive other compensation and bonuses based on their performance or performance of the company, such as company shares or extra money for every item sold. Base pay is usually defined in an employment contract as rate per month or hour or as annual salary. The employment contract also stipulates other benefits to which the employee is entitled. Some companies offer retirement plan, life insurance, company vehicle, laptop and telephone or investment options. In many cases, however, these bonuses offered on top of the base pay are revocable at any time. The term base pay is different from the term basic income, which refers to a system of welfare transfer payment that would provide every citizen with a specific monthly sum of money.

Definice

Základní plat je výchozí sazba odměny zaměstnance bez jakýchkoli přídavků.

Příklad použití ve větě

Ačkoli Johnova základní mzda není vysoká, vydělá si hodně díky svým vynikajícím prodejním výsledkům.

Poznámka

Základní mzdu můžeme považovat za minimální odměnu, kterou zaměstnanec dostane za svou práci. Kromě toho mohou zaměstnanci dostávat další kompenzace a bonusy v závislosti na svém výkonu nebo na výkonu firmy, například akcie firmy nebo procenta z prodaných položek. Základní mzda je obvykle definována v pracovní smlouvě jako odměna za měsíc či hodinu práce nebo jako roční plat.  Pracovní smlouva také určuje, na jaké další benefity má zaměstnanec nárok. Některé firmy nabízejí důchodové či životní pojištění, firemní vůz, počítač a telefon nebo opce na nákup firemních akcií. Nicméně, v mnoha případech jsou tyto bonusy nabízené k základnímu platu nenárokové a kdykoliv odvolatelné. Termín základní plat se liší od termínu základní příjem, který se vztahuje k systému sociálního zabezpečení, ve kterém každý občan státu obdrží měsíčně určitou sumu peněz.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us