19
July
2017

Battle of the forms /

Bitva formulářů

Business Term of the Day

Definition

A battle of the forms is a situation in which two parties wish to conclude a contract but each party wants to apply its own set of business terms and conditions.

Example sentence

In an effort to prevent a potential battle of the forms, KeplerTech added a prevail clause to its standard contract form.

Comment

Battles of the forms occur relatively frequently in business relationships because many companies have standard business terms and conditions and many people simply ignore business terms and conditions. In most cases, the parties may not even be aware of such conflict until a dispute arises. When this happens, the conflict may be resolved through the application of various legal principles such as the last shot rule (the last proposed wording is applied) or the knock-out rule (both wordings are applied in the extent to which they do not conflict).

Definice

Bitva formulářů je situace, ve které dvě strany chtějí uzavřít smlouvu a každá strana při tom chce aplikovat své vlastní obchodní podmínky.

Příklad použití ve větě

V rámci snahy zabránit potenciální bitvě formulářů společnost KeplerTech přidala do svého standardního smluvního formuláře doložku o nadřazenosti.

Poznámka

Bitva formulářů nastává relativně často v obchodních vztazích, protože mnoho firem má standardní obchodní podmínky a mnoho lidí obchodní podmínky jednoduše ignoruje. Ve většině případů si strany ani nemusí být vědomy takového problému, dokud nedojde ke sporu. Když nastane spor, je možné jej vyřešit aplikací různých právních principů, například pravidlo posledního slova (použije se poslední navržené znění) nebo pravidlo průniku (použijí se obě znění v rozsahu, ve kterém si neodporují).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us