25
April
2022

Bear market rally /

Rally medvědího trhu

Business Term of the Day

Definition

A bear market rally is a relatively short-term upswing in a generally downward trending market.

Example sentence

I know BigBank’s stock has gone up, but I’ll wait a little longer before I buy. I’ve got a feeling we’re only seeing a bear market rally, not a long-term trend reversal.

Comment

Such situation may also be referred to as a dead cat bounce or sucker’s rally, so termed because the short-term recovery may deceive overly eager investors before reverting to the underlying bear market trend. A typical bear market rally lasts anywhere from several days to several months and may comprise an approximately 10–20% increase.

Definice

Rally medvědího trhu je relativně krátkodobé zvýšení na trhu s obecně klesajícím trendem.

Příklad použití ve větě

Vím, že akcie BigBank šly nahoru ale před nákupem chci ještě chvíli počkat. Mám pocit, že to, co vidíme, je jen rally medvědího trhu ale ne dlouhodobý obrat trendu.

Poznámka

Tato situace se může nazývat také odraz mrtvé kočky nebo rally cucáků, protože krátkodobé zotavení může oklamat nedočkavé investory, aby se následně propadlo zpět do podkladového trendu medvědího trhu. Typická rally medvědího trhu trvá od několika dnů do několika měsíců a může tvořit přibližně 10-20% zvýšení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us