3
August
2021

Beat the market /

Porazit trh

Business Term of the Day

Definition

An investor beats the market if his or her portfolio has a higher return than that of the market as a whole.

Example sentence

Yes, I’ve seen their recent results, but no one can beat the market consistently. They probably just got lucky.

Comment

Various market indices are used as benchmarks for performance of the market, typically the Standard & Poor’s 500 for large US equities. An effort to beat the market is usually the goal of active management as opposed to passively managed index funds. Many investors and financial professionals believe that the market cannot be reliably beaten although a number of value investors dispute this opinion. One such strategy that attempts to beat the market is the so-called Dogs of the Dow.

Definice

Investor porazí trh, pokud jeho portfolio má vyšší výnos než trh jako celek.

Příklad použití ve větě

Ano, viděl jsem jejich poslední výsledky, ale nikdo nedokáže porážet trh konzistentně. Pravděpodobně měli jen štěstí.

Poznámka

Různé tržní indexy se používají jako měřítka pro výkon trhu, typicky Standard & Poor’s 500 pro velké akcie z USA. Snaha porazit trh je obvykle cílem aktivního řízení oproti pasivně řízeným indexovým fondům. Mnoho investorů a finančních profesionálů věří, že trh nelze spolehlivě porážet, ačkoli tento názor rozporuje řada hodnotových investorů. Jednou takovou strategií, která se pokouší porazit trh, je strategie zvaná psi indexu Dow.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us