2
July
2020

Benchmark /

Měřítko

Business Term of the Day

Definition

A benchmark is a standard against which something can be compared.

Example sentence

ACME’s efficiency at processing waste truly set the benchmark for the rest of the industry and it will be difficult for others to meet it.

Comment

Within strategic management, benchmarking is the procedure of identifying standard best practices and comparing them with the processes and performance of a given organization. The procedure involves choosing a specific process to examine, selecting proper performance metrics, identifying proper comparisons, determining the best examples, and endeavoring to match one’s own processes and performance with these practices. Within computing, benchmarking involves measuring the performance of a program or piece of hardware with a standard set of tests. When standard tests are used for products or services outside computing, it is known as technical or product benchmarking. Within finance, benchmarks such as broad market indices are used to measure the performance of an investment or investment manager. Benchmark can also be used to designate a reference for a variety of products, such as a benchmark crude describing the reference price for crude oil. The term derives from marks surveyors would make in stone to make a bench to place an instrument in a specific position to which they could return over time.

Definice

Měřítko (nebo i v češtině benchmark) je standard, se kterým lze něco srovnávat.

Příklad použití ve větě

Efektivita zpracování odpadu společností ACME skutečně nastavila měřítko pro zbytek odvětví, a pro ostatní bude obtížné dosáhnout jeho úrovně

Poznámka

Ve strategickém řízení pojem „benchmarking“ označuje postup identifikace standardu osvědčených postupů a jeho porovnání s procesy a výkonem dané organizace. Tento postup zahrnuje výběr určitého procesu k prozkoumání, volbu správných výkonnostních metrik, identifikace organizací k porovnání, stanovení nejlepších příkladů a snahu o to, aby procesy a výkon dané organizace dosáhly této úrovně. V oblasti výpočetní techniky benchmarking zahrnuje měření výkonu programu nebo kusu hardwaru standardní sadou testů. Když se standardní testování používá pro produkty nebo služby mimo oblast výpočetní techniky, označuje se jako technický nebo produktový benchmarking. V oblasti financí jsou využívána měřítka jako široké tržní indexy pro měření výkonu investice nebo investičního manažera. Měřítka je také možné použít ke stanovení referenčních bodů pro celou řadu produktů, například benchmarkovou ropu, která popisuje referenční cenu ropy. Termín benchmark se odvozuje od anglického slova pro nivelační značku v kameni, s pomocí které si zeměměřiči sestavovali lavici pro své přístroje do určité polohy, ke které se mohli časem vrátit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us