30
November
2023

Betterment /

Zhodnocení

Business Term of the Day

Definition

Betterment is an improvement to an asset that increases its value.

Example sentence

The services of our real estate company range from a property’s acquisition to its betterment and resale.

Comment

The term is especially used to describe an improvement in real estate that goes beyond regular maintenance and that increases the property’s value and usefulness. In accounting terms, therefore, an investment into a betterment is treated not as a current expense but as a capital expenditure. That means the investment is not fully expensed in the year the betterment is created but rather is capitalized (put onto the balance sheet as an asset) and depreciated over time. Capital expenditures that extend the useful life of a production asset (such as an assembly line) or make it capable of performing a new function or working more efficiently (such as adding a robot to that assembly line) may be regarded as betterments.

Definice

Zhodnocení je vylepšení majetku, které zvyšuje jeho hodnotu.

Příklad použití ve větě

Naše realitní společnost poskytuje služby od akvizice až po zhodnocení a prodej majetku.

Poznámka

Termín se používá obzvláště jako popis vylepšení nebo změny nemovitosti nad rámec běžné údržby, které zvýší její hodnotu a užitečnost. Z účetního pohledu se tedy investice do zhodnocení nepovažuje za běžný výdaj, ale za kapitálový výdaj. To znamená, že investice není plně účtována do nákladů v roce, kdy bylo zhodnocení provedeno, ale kapitalizuje se (uvede se do rozvahy coby aktivum) a časem se odepisuje. Kapitálové výdaje, které prodlužují životnost výrobního aktiva (například montážní linky), nebo jí umožňují provádět novou funkci nebo pracovat efektivněji (například přidání robotu na danou linku) lze považovat za zhodnocení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us