18
October
2018

Bidding war /

Předhánění se v nabídkách

Business Term of the Day

Definition

A bidding war occurs when several would-be buyers endeavor to outbid one another.

Example sentence

Mr. Cermak was very pleased that a bidding war broke out between three interested parties, because it really drove up the selling price of his house.

Comment

The characteristics of a bidding war are similar to those of an auction, even though formally it is not one. Bidding wars are beneficial for sellers, as the strong demand drives up the price, but it is risky for a buyer, as the final price may exceed the intrinsic value of the purchased item. This is known as the winner’s curse.

Definice

K předhánění se v nabídkách dojde, když se několik potenciálních kupujících snaží vzájemně přebít své nabídky.

Příklad použití ve větě

Pan Cermak byl velmi potěšen, že se tři zájemci začali předhánět v nabídkách, protože to opravdu vyhnalo prodejní cenu jeho domu.

Poznámka

Předhánění se v nabídkách má podobné znaky jako aukce, ačkoli formálně o aukci nejde. Předhánění se v nabídkách je prospěšné pro prodejce, jelikož silná poptávka žene cenu nahoru, ale je rizikové pro kupujícího, protože konečná cena může přesáhnout vnitřní hodnotu kupované položky. Taková situace se pak označuje jako prokletí vítěze.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us