27
October
2022

Big Bang /

Velký třesk

Business Term of the Day

Definition

In finance, the Big Bang refers to the deregulation of the UK financial markets on 27 October 1986.

Example sentence

A potential Brexit following the referendum on EU membership in June could result in the biggest change to the UK’s financial policies since the Big Bang.

Comment

The Big Bang comprised a number of changes including eliminating fixed commissions, removing the distinction between brokers and jobbers, and instituting electronic trading. The term originated because the large number of changes all occurring at a single time were expected to have substantial effects. Following the Big Bang, the London Stock Exchange increased its trading volume and solidified its global significance. The term is sometimes used to denote changes in other economies perceived as groundbreaking.

Definice

Ve finanční angličtině termín Velký třesk označuje deregulaci finančních trhů Spojeného království dne 27. října 1986.

Příklad použití ve větě

Potenciální Brexit po červnovém referendu o členství v EU by mohl způsobit největší změnu finančních politik Spojeného království od Velkého třesku.

Poznámka

Velký třesk zahrnoval řadu změn včetně zrušení pevných provizí, odstranění rozdílu mezi makléři senzály nebo zavedení elektronického obchodování. Tento termín se začal používat, protože se očekávalo, že velké množství změn, které měly všechny nastat zároveň, budou mít podstatné následky. Po Velkém třesku London Stock Exchange zvýšila objem svých obchodů a upevnila svůj globální význam. Tento termín se také používá pro označení změn v jiných ekonomikách, které jsou vnímány jako převratné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us