19
October
2016

Big-box store /

Big-box store

Business Term of the Day

Definition

Big-box stores are retail stores that take up a great deal of space.

Example sentence

Now that WileyMart has opened a big-box store just outside of town, I worry that people won’t want to come downtown to shop anymore and we might have difficulty making sales.

Comment

Such stores are also known by such various terms as supercenters and megastores. Especially in Europe, those also selling groceries are referred to as hypermarkets. In general, such stores may either sell a wide variety of goods (department stores) or specialize in one category of goods, in which case they may be known as category killers. Given their large amount of floor space, these retailers typically generate profit by selling many items (high sales volumes) rather than by earning a high margin on each item. Thus they are able to achieve economies of scale and compete on price on many products. The term “big box” derives from the fact that the stores generally resemble big boxes.

Definice

Jako „big-box store“ se označují maloobchody, které zabírají hodně místa.

Příklad použití ve větě

Když teď WileyMart otevřel big-box store těsně za městem, bojím se, že lidé už nebudou chtít chodit nakupovat do centra a budeme obtížně dělat tržbu.

Poznámka

Tyto obchody se označují i v češtině různými dalšími termíny jako supercentra, megastory a (pokud prodávají potraviny) hypermarkety. V angličtině se termín hypermarket používá hlavně v Evropě a pro nákupní centra, která prodávají mimo jiné potraviny. Obecně mohou prodávat buď širokou paletu zboží (obchodní domy) nebo se specializovat na jednu kategorii zboží a v takovém případě se mohou označovat jako zabijáci kategorie. Vzhledem k velkému množství prodejní plochy tito prodejci obecně vytvářejí zisk prodejem velkého množství položek (velkého objemu tržeb) namísto toho, aby získánávali vysoké marže z každé položky. Díky tomu jsou schopni dosáhnout úspor z rozsahu a u mnoha produktů konkurovat cenou. Termín „big box“ pochází z toho, že tyto obchody obecně vypadají jako velké krabice.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us