20
July
2016

Big data /

Velká data

Business Term of the Day

Definition

Big data describes large volumes of structured and unstructured data that are often too complex to be processed via traditional means.

Example sentence

ACME hoped that investing resources into analyzing the big data it had collected from all its sales would reveal small savings on each sale that would amass into a substantial overall sum.

Comment

In addition to referring to the data sets, big data also refers to the speed at which these data are created and collected and the scope of the numerous data points. Data arrives at businesses from almost every department and from every customer interaction wherever it takes place. Today, big data is a buzzword often associated with the growing number of companies providing software as a service (SaaS) to handle and leverage data sets. These companies aim to provide a way of analyzing this data to improve daily operations, inform human resources, reduce costs, and/or tailor marketing strategies. By providing information on customer patterns, big data analysis may also help a company reduce the time and resources necessary for its product to gain a foothold in the market and ensure daily customer satisfaction.

Definice

Pojem velká data označuje velké objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat, které jsou často příliš komplexní na zpracování tradičními způsoby.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME doufala, že investice do analýzy velkých dat, která nasbírala ze všech svých prodejů, odhalí malé úspory z každého prodeje, které dají dohromady velkou celkovou částku.

Poznámka

Kromě toho, že označuje soubory dat, pojem velká data (i v češtině se používá výraz big data) také označuje rychlost, se kterou se tato data tvoří a sbírají a také rozsah jejich početných datových bodů. V podnicích data proudí od téměř všech oddělení a od každé interakce se zákazníkem, ať už k ní dojde kdekoli. Dnes je pojem „big data“ buzzword, které se často pojí s rostoucím počtem společností poskytujících software jako službu (SaaS) pro řízení a využití datových sad. Cílem těchto společností je poskytnout způsob, jak tato data analyzovat pro zlepšení každodenního provozu, informování oddělení lidských zdrojů, snížení nákladů a/nebo přizpůsobení marketingových strategií na míru. Tím, že poskytují informace o struktuře zákazníků, může analýza velkých dat také pomoci společnosti snížit čas a zdroje potřebné na to, aby se její produkt uchytil na trhu, nebo také zajistit každodenní spokojenosti zákazníků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us