5
June
2018

Bill of sale /

Prodejní doklad

Business Term of the Day

Definition

A bill of sale is a legal document issued by a seller that confirms the transfer of ownership of goods or assets to a buyer.

Example sentence

The bill of sale serves as acknowledgement that full ownership of the truckload of boxed beef had been transferred to Big John’s Steak House under the terms and conditions of the transaction.

Comment

Bills of sale serve as legal confirmation that the right to an asset or goods has passed from one party to another. For instance, all common retail receipts are bills of sale. A bill of sale reports the type of good sold, the sum of money received, and the date and location of the transaction. A bill of sale should not be confused with a bill of goods, which is most commonly a colloquial term for a fraud.

Definice

Prodejní doklad je právní dokument vydaný prodejcem, který potvrzuje převod vlastnictví majetku na kupujícího.

Příklad použití ve větě

Tento prodejní doklad slouží coby potvrzení, že plné vlastnictví nákladu baleného hovězího bylo převedeno na společnost Big John’s Steak House podle podmínek transakce.

Poznámka

Prodejní doklady slouží jako právní potvrzení toho, že práva k určitému aktivu nebo zboží přešla z jedné strany na jinou. Například, všechny běžné obchodní stvrzenky jsou prodejními doklady. Prodejní doklad obsahuje typ prodaného zboží, přijatou peněžní částku a datum i místo transakce. Termín „bill of sale“ by se neměl zaměňovat za bill of goods, což je nejčastěji hovorový termín pro podvod.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us