23
January
2023

Biodiversity /

Biodiverzita

Business Term of the Day

Definition

Biodiversity is a term describing the variety of all forms of life existing within a given area. For businesses, its protection presents a crucial aspect of corporate sustainability and social responsibility.

Example sentence

Because Rubee Ltd. was repeatedly accused of harming biodiversity by its rubber production practices, the new management released a statement promising an improved environmental protection strategy.

Comment

Biodiversity can be viewed at the genetic, species, and ecosystem levels. It faces dangers at every level. Business and biodiversity are closely connected and affecting one another. Impacts of businesses on biodiversity, whether direct or indirect, are quite clear: these include through (among others) habitat loss; air, water, and land pollution; and introducing of non-native and invasive species. Although these impacts may seem to business today externalities causing problems for society but not for the companies themselves, a day may come when businesses will pay a price, perhaps through supply chain disruptions, high costs of materials and their insufficiency, or even fines, legal liability for damages, or investor’s unwillingness to buy their financial securities. As society becomes increasingly aware of the importance of environment and biodiversity protection, people seek to support or oppose companies according to their biodiversity and environmental protection strategies. Companies failing to honestly formulate and pursue such strategies are at risk of losing customers and capital. Investors (including large financial institutions) increasingly are directing their capital toward environmentally responsible companies by investing in various sustainability-linked securities (such as green bonds).

Definice

Biodiverzita je pojem označující různorodost všech forem života existujících na daném místě. Pro podniky představuje její ochrana klíčový aspekt firemní udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Příklad použití ve větě

Protože firma Rubee Ltd. byla opakovaně nařčena z ničení biodiverzity svými metodami výroby gumy, vydalo nové vedení prohlášení, v němž slibuje zlepšenou strategii ochrany životního prostředí.

Poznámka

Na biodiverzitu lze nahlížet z pohledu genetiky, druhů a ekosystému. A na každé z těchto úrovní čelí nebezpečí. Podnikání a biodiverzita jsou úzce propojené a navzájem se ovlivňují. Dopady podnikání na biodiverzitu, ať přímé nebo nepřímé, jsou vcelku jasné: zahrnují mimo jiné ztrátu životního prostředí, znečišťování vzduchu, vody a půdy a zavlékání nepůvodních a invazních druhů. Přestože se dnes firmám může zdát, že tyto dopady jsou pro ně irelevantní a způsobují problémy společnosti, ale ne jim samotným, jednou se to může obrátit proti nim například narušením dodávek, vysokými cenami materiálů a jeho nedostatky, nebo dokonce pokutami, právními postihy za škody či neochotou investorů nakupovat jejich cenné papíry. Jak si společnost čím dál víc uvědomuje důležitost ochrany životního prostředí a biodiverzity, lidé se snaží podporovat firmy, nebo se proti nim stavět podle toho, jak dodržují strategie ochrany biodiverzity a životního prostředí. Firmy, které neuveřejní a poctivě se nedrží takových strategií riskují ztrátu zákazníků a kapitálu. Investoři (včetně velkých finančních institucí) čím dál častěji směřují kapitál ke environmentálně zodpovědným firmám skrze investice do různých udržitelných cenných papírů (jako jsou například zelené dluhopisy).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us