31
March
2021

Bioequivalent /

Bioekvivalentní

Business Term of the Day

Definition

Bioequivalent means that a pharmaceutical product is so similar to another one that its effect on the patient is essentially the same.

Example sentence

Our company commissioned an independent study in order to confirm that the generic drug we want to introduce to the market is a bioequivalent version of the commonly used product called Calcum-D.

Comment

Bioequivalence or biological equivalence is a term used in pharmacokinetics. This term means that administration of two different drugs with the same amount of active ingredient produces very similar results in terms of releasing the active ingredient into the bloodstream and hence the effect on the patient (tracked is the concentration of the active ingredient in the bloodstream over time). After the patent protection of a successful drug expires, there are usually companies wanting to acquire market share at the expense of the original patent owner. This is done by producing a generic drug that is a bioequivalent version of the original patent-protected drug.

Definice

>Bioekvivalentní znamená, že určitý farmaceutický produkt je tak podobný jinému, že jeho účinek na pacienta je v zásadě stejný.

Příklad použití ve větě

Naše firma zadala nezávislou studii, která má potvrdit, že generikum, které chceme uvést na trh, je bioekvivalentní variantou k běžně používanému produktu Calcum-D.

Poznámka

Bioekvivalence nebo-li biologická ekvivalence je termín používaný ve farmakokinetice. Tento termín znamená, že podání dvou různých léků se stejným množstvím účinné látky zajistí velmi podobné výsledky co se týče uvolňování účinné látky do krevního oběhu a tudíž i účinku na pacienta (sleduje se koncentrace účinné látky v krevním oběhu v čase). Poté, co vyprší patentová ochrana úspěšného léku, objeví se obvykle firmy, které chtějí získat podíl na trhu na úkor původního vlastníka patentu. Toho lze dosáhnout výrobou generického léku, který je bioekvivalentní verzí původního léku, který byl chráněn patentem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us