11
January
2022

Biometrics /

Biometrika

Business Term of the Day

Definition

Biometrics are concerned mainly with measuring and evaluating unique physical characteristics that can be used to identify individuals.

Example sentence

Facial characteristics and fingerprints are among so-called morphological biometrics and are the traits most commonly scanned for purposes of security checks.

Comment

Biometrics are more and more commonly being used for authentication. Facial recognition is used to unlock mobile phones and fingerprints to identify online banking transactions. However, the area of biometrics deals also with a number of other unique characteristics, such as DNA, iris recognition, retina blood vessels, and even behavioral traits like the way one walks, speaks, moves the mouse, or types on the keyboard. Of course, apart from security and authentication advantages associated with biometrics, there exist a number of concerns linked mainly to privacy issues (such as the use of facial recognition by cameras located in public places) and possible theft of important personal data that, unlike common passwords, cannot simply be changed by their owner.

Definice

Biometrie se zabývá zejména měřením a vyhodnocováním jedinečných fyzických charakteristik, které lze použít k identifikaci osob.

Příklad použití ve větě

Vzhled obličeje a otisk prstu patří k tzv. morfologické biometrii a jde o nejčastěji snímané znaky za účelem bezpečnostních kontrol.

Poznámka

Biometrické údaje se stávají stále běžnějším způsobem ověřování. Rozpoznávání obličeje se používá k odemykání mobilních telefonů, otisky prstů k identifikaci online bankovních transakcí. Biometrie se však zabývá i řadou dalších jedinečných charakteristik, jako je DNA, rozpoznávání oční duhovky, krevního řečiště v oční sítnici nebo dokonce znaků chování, jako je způsob chůze, mluvení, pohyb myší nebo psaní na klávesnici. Kromě bezpečnostních a autentizačních výhod, které biometrie přináší, existuje samozřejmě řada obav spojených zejména s otázkami soukromí (např. rozpoznávání obličejů kamerami umístěnými na veřejných místech) i možnou krádeží důležitých osobních údajů, které na rozdíl od běžných hesel nemůže jejich vlastník změnit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us