22
April
2021

Biopharmaceutical /

Biofarmaceutikum

Business Term of the Day

Definition

Biopharmaceuticals (called also biological drugs or simply biologics) are drugs made or extracted from living organisms.

Example sentence

Research in the area of biopharmaceuticals could bring also new types of cancer vaccines.

Comment

Unlike drugs produced by way of chemical synthesis (which is essentially combination of chemical ingredients in a certain order and under specific conditions), biological drugs are complex combinations of sugars, proteins, nucleic acids and other (typically organic) compounds. They may contain also cells and tissues. Over time, biologics will probably become the most effective means of treating cancer, autoimmune disorders, and other conditions for which the current treatment options are limited. Biologics are produced using cutting-edge biotechnology methods, and therefore their development and production are usually very expensive. Production of biosimilars may be a way of making these products cheaper and more available, although this process is far more complicated than is producing generics of chemical drugs. That is because biosimilars production occurs in living systems and it may not always be possible to reveal the whole structure by laboratory means.

Definice

Biofarmaceutika (nebo také biologická léčiva) jsou léky vyrobené nebo získané z živých organismů.

Příklad použití ve větě

Výzkum v oblasti biofarmaceutik by mohl přinést i nové typy vakcín proti nádorům.

Poznámka

Na rozdíl od léků vyrobených chemickou syntézou (což je v podstatě kombinace chemických ingrediencí v určitém pořadí a za specifických podmínek), biologická léčiva jsou komplexními kombinacemi cukrů, proteinů, nukleových kyselin a dalších, typicky organických složek. Mohou obsahovat také buňky a tkáně. Časem se biologické léky nejspíš stanou nejefektivnějšími prostředky k léčbě rakoviny, autoimunitních onemocnění a jiných stavů, jejichž aktuální možnosti léčby jsou omezené. Biofarmaceutika jsou vyráběna pomocí špičkových biotechnologických metod a jejich vývoj a výroba je velmi nákladná. Výroba tzv. biosimilars by mohla být cestou, jak tyto produkty zlevnit a rozšířit jejich dostupnost, ačkoliv tento proces je mnohem komplikovanější než výroba generik chemických léků, protože produkce se odehrává v živých systémech a nemusí být vždy možné odhalit kompletní strukturu laboratorními prostředky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us