30
May
2022

Biotechnology company /

Biotechnologická firma

Business Term of the Day

Definition

A biotechnology company is a firm working with and manipulating living organisms with the aims to develop and supply one or more commercial products.

Example sentence

With outbreak of the coronavirus epidemic, the stock prices for some big biotechnology companies increased greatly, but, in many cases, the price gains could not be sustained and the share prices have in recent months declined dramatically.

Comment

Biotechnology companies are working to develop new medical therapies, biofuel production technologies, ways to improve environmental protection, such as by reducing greenhouse gas emissions, and other advances. Genetic modification of crops and livestock can contribute dramatically to increased food production, but this is also quite controversial. Biotechnology companies typically invest a great deal of time and money into developing a product through experimentation and testing, even as the result is always uncertain. Investing in such companies is usually very risky.

Definice

Biotechnologická firma je taková společnost, která pracuje s živými organismy a přetváří je s cílem vyvinout a dodávat jeden či více komerčních produktů.

Příklad použití ve větě

S propuknutím epidemie koronaviru velmi stouply ceny akcií některých velkých biotechnologických firem, ale v mnoha případech nebyl cenový nárůst udržitelný a ceny akcií v posledních měsících výrazně poklesly.

Poznámka

Biotechnologické firmy pracují na vývoji nových léčiv, technologiích výroby biopaliv, možnostech zlepšení ochrany životního prostředí, například snížením množství emisí skleníkových plynů, a dalších inovacích. Genetická modifikace plodin a hospodářských zvířat může významně  navýšit produkci potravin, ale jde o značně kontroverzní téma. Biotechnologické společnosti obvykle investují mnoho času a peněz do vývoje, pokusů a testování produktu, přestože výsledek je vždy nejistý. Investování do takových firem bývá velice riskantní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us