25
November
2022

Black Friday /

Černý pátek

Business Term of the Day

Definition

In retail, Black Friday is the day following Thanksgiving in the US and is generally seen as the start to the Christmas shopping season.

Example sentence

Although the shopping day has traditionally been known as Black Friday, recently many retailers have been beginning their sales on Thanksgiving Day and advertising these as a way for consumers to beat the crowds.

Comment

In the US, Black Friday is usually the busiest shopping day of the year. Many people have the day off of work or school and so there are many more consumers available to shop. In addition, many retailers offer deep discounts and other sales promotions to turn the day into a shopping event and bring people into stores. These campaigns are sometimes so successful that the day has become associated with large crowds causing traffic problems and occasionally resulting in injuries. In connection with the general tradition of terming days with bad events “black” (as with Black Tuesday at the start of the Great Depression), these crowd-control problems are the source of the name Black Friday. With the rise of online shopping, Cyber Monday has become a popular alternative for shoppers looking to avoid these crowds.

Definice

V oblasti obchodu je Černý pátek dnem následujícím po Díkůvzdání v USA a obecně se považuje za začátek období vánočních nákupů.

Příklad použití ve větě

Ačkoli se nákupní den tradičně označoval jako Černý pátek, v posledních letech zahajuje řada obchodníků výprodeje na Den díkůvzdání a propagují je jako způsob, jak se vyhnout davům.

Poznámka

V USA je Černý pátek obvykle nejrušnějším nákupním dnem roku. Mnoho lidí má v práci nebo ve škole volno, takže je k dispozici řada spotřebitelů, kteří mohou nakupovat. Kromě toho řada prodejců nabízí velké slevy a další způsoby podpory prodeje aby den proměnili na nákupní událost a přitáhli lidi do obchodů. Tyto kampaně jsou někdy tak úspěšné, že se tento den stal synonymem velkých davů, které způsobují dopravní problémy a někdy i vedou ke zraněním. Tyto problémy s davy jsou zdrojem názvu Černý pátek, což navazuje na obecnou tradici označování dnů špatných událostí jako „černé“ (např. Černé úterý na začátku Velké krize). S vzestupem onlinových nákupů se Cyber Monday stalo populární alternativou pro nakupující, kteří se těmto davům chtějí vyhnout.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us