15
October
2021

Black swan /

Černá labuť

Business Term of the Day

Definition

Black swan is a metaphor used to refer to an extremely rare and unpredictable event with widespread impacts.

Example sentence

My brother claims that the COVID-19 pandemic is the most recent black swan we have experienced.

Comment

The term, or rather the entire black swan theory, was popularized by finance professor Nassim Nicholas Taleb, who applied the theory at first to the financial world and then generally. Historically, this notion is derived from the fact that until the late 17th century it was believed that swans are only white and there is nothing like a black swan – until one was observed in Australia. So, generally this term is used to describe events which nobody believed could happen, such as the extreme financial crisis in 2008 or the September 11 terrorist attacks. Another feature of black swan theory is that after such an event occurs, many start to believe that it could somehow have been predicted.

Definice

Černá labuť je metafora, která se používá pro označení extrémně vzácné a nepředvídatelné události s rozsáhlými důsledky.

Příklad použití ve větě

Můj bratr tvrdí, že pandemie koronaviru je nejnovější černá labuť, kterou jsme zažili.

Poznámka

Pojem černá labuť, nebo spíše celou teorii černé labutě, zpopularizoval profesor financí Nassim Nicholas Taleb, který ji nejprve aplikoval na finanční svět a poté i obecně. Historicky je tento pojem odvozen od skutečnosti, že až do konce 17. století se věřilo, že labutě jsou pouze bílé a nic jako černá labuť neexistuje, dokud nebyla jedna zpozorována v Austrálii. Obecně se tedy tento pojem používá k označení událostí, o kterých nikdo nevěřil, že by se mohly stát, jako byla například extrémní finanční krize v roce 2008 nebo teroristické útoky z 11. září. Dalším rysem teorie černé labutě je, že poté, co se taková událost stane, začnou mnozí lidé věřit, že se nějak předpovědět dala.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us