21
December
2015

Black zero /

Černá nula

Business Term of the Day

Definition

The term black zero refers to a negligibly positive net profit, i.e. the situation in which total revenues are only slightly greater than total expenses.

Example sentence

After years of losses, ACME is finally expecting to achieve a black zero in the coming year.

Comment

The term is often used in the phrase “to achieve a black zero,” essentially meaning to break even. The expression originated in accounting: while a loss was traditionally represented in the accounting books with red ink, figures written in black indicated a profit. A black zero may be implicitly contrasted with a red zero. In both cases the company essentially broke even, but it is more satisfying to be negligibly in the black than negligibly in the red.

Definice

Pojem černá nula označuje zanedbatelně kladný čistý výsledek, tj. situaci, kdy jsou celkové výnosy jen mírně vyšší než celkové výdaje.

Příklad použití ve větě

Po letech ztráty ACME konečně předpokládá, že v příštím roce dosáhne černé nuly.

Poznámka

Tento termín se často používá ve frázi „dosáhnout černé nuly“, tj. jen pokrýt náklady. Výraz pochází z účetnictví: ztráta se do účetních knih tradičně zaznamenávala červeným inkoustem, zatímco čísla psaná černě značila zisk. Černou nulu lze postavit do implicitního protikladu k červené nule. V obou případech společnost v zásadě jen pokryla svoje náklady, ale je příjemnější být v zanedbatelně černých číslech než v zanedbatelně červených číslech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us