1
February
2021

Blank check company /

Blank check company

Business Term of the Day

Definition

A blank check company is a company without its own business plan that is established in order to merge with or acquire another company.

Example sentence

Because we wanted to open a spa hotel but had no experience in hotel management, we decided to create a blank check company that will buy an existing hotel with staff and management.

Comment

Also known as special purpose acquisition companies, or SPACs, blank check companies are publicly traded companies, often created by investors who have money and managerial experience with the aim of acquiring another company that has a good business plan but may lack money or experienced management. In many cases, however, founders of blank check companies have no specific plan or acquisition target and their intention is just to raise money while waiting for a good opportunity. Investing into SPACs is generally considered risky. Because this way of raising funds may be easily misused to commit a financial fraud (by taking the money without investing it anywhere), the United States Securities and Exchange Commission closely watches the activities of such companies and imposes rules on how they can use the publicly raised funds.

Definice

Blank check company (v češtině se někdy používá název prázdná firma) je firma bez vlastního podnikatelského plánu, která je založena za účelem fúze nebo akvizice jiné společnosti.

Příklad použití ve větě

Protože jsme si chtěli otevřít lázeňský hotel, ale s řízením hotelu jsme neměli žádné zkušenosti, rozhodli jsme se vytvořit blank check company, která koupí nějaký již existující hotel vč. zaměstnanců i managementu.

Poznámka

Blank check companies, známé také pod názevm special purpose acquisition companies, nebo-li SPACs, jsou veřejně obchodované společnosti, které jsou obvykle zakládány investory, kteří mají peníze a manažerské zkušenosti za účelem nákupu jiné společnosti, která má dobrý podnikatelský plán, ale chybí jí právě peníze nebo zkušený management. Nicméně, v mnoha případech zakladatelé těchto společností nemají konkrétní plán nebo cíl akvizice a jejich úmyslem je pouze shromáždit peníze a čekat na dobrou příležitost. Investice do SPACs jsou obecně považovány za riskantní. Protože tento způsob shromažďování prostředků může být jednoduše zneužit k finančním podvodům (peníze se shromáždí, ale nikam se neinvestuje), americký úřad s názvem Securities and Exchange Commission aktivity těchto společností bedlivě sleduje a určuje pravidla toho, jak mohou být veřejně shromážděné peníze použity.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us