19
December
2016

Block trade /

Blokový obchod

Business Term of the Day

Definition

Block trades are large-volume off-exchange financial transactions typically between institutional investors.

Example sentence

WileBank was left holding a substantial amount of ACME’s shares from a block trade that it failed to sell.

Comment

Also termed block orders, these trades are subject to different conditions than are smaller trades in order to prevent such large movements from affecting the market. For the same reason, such trades are often made through intermediaries, colloquially referred to as upstairs trading desks, and may be seen as a form of dark pool trading. For a transaction to qualify as a block trade, it must fulfil minimum requirements that apply in the relevant jurisdiction for the particular type of securities. For example, the NYSE defines a block trade as at least 10,000 shares or USD 200,000.

Definice

Blokové obchody jsou vysokoobjemové mimoburzovní finanční transakce typicky mezi institucionálními investory.

Příklad použití ve větě

WileBank zůstal v držení podstatné množství akcií společnosti ACME z blokového obchodu, který se jí nepodařilo prodat.

Poznámka

Blokové obchody podléhají odlišným podmínkám než menší obchody, aby tak velké pohyby neovlivňovaly trh. Ze stejného důvodu se takové obchody často provádějí prostřednictvím prostředníků, kteří se hovorově označují jako upstairs trading desks, a lze je vnímat jako formu obchodování v temných tůních. Aby byla transakce kvalifikována jako blokový obchod, musí splňovat minimální požadavky, které platí v příslušné jurisdikci pro příslušný typ cenných papírů. Napříklady NYSE definuje blokový obchod jako alespoň 10 000 akcií nebo 200 000 USD.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us