19
May
2016

Blockbuster drug /

Blockbuster (lék)

Business Term of the Day

Definition

A blockbuster drug is any medicine so popular as to generate at least $1 billion in annual sales.

Example sentence

The success of ACME’s new drug and whether it might become a blockbuster drug is directly tied to how it will be received by the public and prescribing physicians.

Comment

Tagamet, approved to treat ulcer pain in the 1970s, is regarded as the first blockbuster drug. Its remarkable effectiveness led to its wide acceptance and blockbuster sales. Following the success of Tagamet, a blockbuster mentality was adopted by pharmaceutical companies in search of other drugs that would provide an equally high return on investment. This led some companies to promote drugs that were similar to previous blockbusters without actually being innovative, known as me-too drugs. The widespread availability, premium price, and long-term usage of blockbuster drugs contribute to their high profitability.

Definice

Jako blockbuster se označuje jakýkoli lék, který je natolik populární, že vygeneroval roční tržby ve výši alespoň 1 miliardy dolarů.

Příklad použití ve větě

Úspěch nového léku společnosti ACME a to, zda se stane blockbusterem, přímo závisí na tom, jak bude přijat veřejností a předepisujícími lékaři.

Poznámka

Za první blockbuster (neboli trhák či bestseller) je považován lék Tagamet, schválený k léčbě bolesti způsobené vředy v 70. letech 20. století. Jeho výjimečná účinnost vedla k širokému rozšíření a veleúspěšným tržbám. Po úspěchu Tagametu přijaly farmakologické společnosti mentalitu blockbusterů a hledaly další léky, které by poskytly stejně vysokou návratnost investice. To vedlo některé společnosti k propagaci léků, které byly podobné předchozím blockbusterům aniž by byly skutečně inovativní, a ty se nazývaly „me too“ léky (lze přeložit jako „já taky!“). Široká dostupnost, vyšší cena a dlouhodobé užívání léků přispívají k vysoké ziskovosti blockbusterů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us