26
March
2018

Bolt-on acquisition /

Bolt-on akvizice

Business Term of the Day

Definition

A bolt-on acquisition is a strategic acquisition that is very easy to integrate with the acquiring entity.

Example sentence

In an effort to expand its logistics portfolio, Haul & Store made a bolt-on acquisition of a trucking company near Prague.

Comment

As true of strategic acquisitions generally, bolt-on acquisitions serve a specific purpose in fulfilling a company’s strategy, be it providing entry to a new market, access to specific intellectual property, assistance in vertical integration or horizontal integration, cross-selling opportunities, or other synergies. In the case of a bolt-on acquisition, however, no extensive and costly reorganization is required, and the acquired business can be run more or less as it has been in the past. Small and medium-sized companies with simpler organizational structures are frequently targeted as bolt-on acquisitions, because the more extensive or complex an acquired company is the more difficult it is to align it with the acquirer’s structure.

Definice

Bolt-on akvizice je strategická akvizice, která se velmi snadno integruje s akvírující osobou.

Příklad použití ve větě

V rámci snahy rozšířit své logistické portfolio společnost Haul & Store provedla bolt-on akvizici kamionové přepravní společnosti blízko Prahy.

Poznámka

Stejně jako ostatní strategické akvizice obecně, slouží bolt-on akvizice konkrétnímu účelu při naplňování strategie společnosti, ať už poskytnutím vstupu na nový trh, přístupu ke konkrétního duševního vlastnictví, asistence při vertikální integraci nebo horizontální integraci, příležitostí pro křížový prodej, nebo jiných synergií. V případě bolt-on akvizice však není vyžadováno rozsáhlé a nákladné sloučení nebo reorganizace, a koupený podnik může být provozován víceméně tak, jak byl v minulosti. Cílem bolt-on akvizicí jsou často malé a středně velké společnosti s jednoduchou organizační strukturou, protože čím je organizace rozsáhlejší nebo komplexnější, tím obtížnější je ji sladit se strukturou kupujícího.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us