20
July
2021

Bond /

Dluhopis

Business Term of the Day

Definition

A bond is a debt instrument purchased by an investor who thereby loans money to the bond’s issuer for a certain period of time at a defined interest rate.

Example sentence

Amid great market optimism, the yield of 10-year government bonds has fallen from 3.6% to 3.1% in just a matter of weeks.

Comment

Through bonds, the issuer acquires funds to finance projects or activities, while the holder earns money in the form of interest, which is usually paid semi-annually. The maturity – i.e. the date at which the loan is to be repaid – ranges from several months to 30 years or even longer. Credit quality and maturity are the two main factors that determine the interest rate. Bonds can be issued by companies (corporate bonds) as well as governments (state bonds), with the latter usually having the lowest yields but also the lowest risks. Bonds can be distinguished from equities in that the buyer does not obtain any ownership rights from the issuer.

Definice

Dluhopis je dluhový nástroj zakoupený investorem, který jím půjčuje peníze vydavateli dluhopisu na určitou dobu při stanovené úrokové míře.

Příklad použití ve větě

V prostředí výrazného tržního optimismu se výnos 10letých vládních dluhopisů jen za několik týdnů propadl z 3,6 % na 3,1 %.

Poznámka

Pomocí dluhopisů získá emitent prostředky na financování svých projektů nebo aktivit, zatímco držitel vydělá peníze v podobě úroku, který se obvykle vyplácí půlročně. Splatnost – tj. datum, kdy se má dluh splatit – se pohybuje v rozpětí od několika měsíců až ke třiceti nebo i více letům. Úvěrová kvalita a splatnost jsou dva hlavní faktory, které určují úrokovou sazbu. Dluhopisy mohou vydávat společnosti (firemní dluhopisy) i státy (státní dluhopisy), přičemž státní dluhopisy obvykle mají nejnižší výnosy ale také nejnižší rizika. Dluhopisy se liší od akcií v tom, že kupující nezískává od emitenta žádná vlastnická práva.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us