3
May
2016

Bootstrapping /

Bootstrapping

Business Term of the Day

Definition

In business, bootstrapping refers to the process of beginning an undertaking without external financing.

Example sentence

After several years of bootstrapping, almost all of ACME’s founding members were eager to complete the company’s sale to WILECO and cash out after all their hard work.

Comment

The term is used to refer to beginning a business using only one’s own resources without soliciting venture capital, crowdfunding, or other external financing. Although bootstrapping enables the founders to retain control over the company without exposure to debt, it may consume all of their available time and resources and expose them to greater personal risk. The term sweat equity refers to the non-financial contributions the founders and others make as well as ownership shares given for such contributions. The term bootstrapping originates from the phrase “to pull oneself up by one’s bootstraps.” In the IT sector, the term booting (starting a computer) originates in this expression, because of how the computer starts itself.

Definice

V oblasti byznysu termín bootstrapping (i v češtině) označuje proces založení projektu bez vnějšího financování.

Příklad použití ve větě

Po několika letech bootstrappingu se téměř všichni zakládající členové ACME těšili na dokončení prodeje společnosti holdingu WILECO a na to, až se nechají vyplatit za všechnu tu tvrdou práci.

Poznámka

Tento termín se používá pro zahájení podniku jen s pomocí vlastních zdrojů bez získávání rizikového kapitálu, crowdfundingu nebo jiného externího financování. Ačkoli bootstrapping umožňuje zakladatelům společnosti podržet si kontrolu nad společností, aniž by byla vystavena zadlužení, může spotřebovat veškerý dostupný čas a zdroje zakladatelů a vystavit je vyššímu osobnímu riziku. Termín sweat equity („vypocený kapitál“) označuje nefinanční příspěvek zakladatelů a jiných osob do projektu a také vlastnický podíl udělený za tento příspěvek. Anglický termín bootstrapping pochází z fráze „vytáhnout se nahoru za poutko od holínek“. V oblasti IT z tohoto výrazu pochází termín bootování (start počítače) kvůli způsobu, jakým počítač startuje sám sebe.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us