30
May
2016

Bottleneck /

Hrdlo lahve

Business Term of the Day

Definition

A bottleneck is a point in a system where capacity lower than that of the rest of the system creates congestion.

Example sentence

When ACME tried to increase production to match the recent increased demand, its managers realized that their packaging line constitutes a bottleneck in the supply chain.

Comment

The term bottleneck originates from the narrowest part of a bottle, which restricts outflow from the bottle. It is useful in business as well as evolutionary biology, engineering, and numerous other fields to describe any area where output is restricted to a minimum. Proper bottleneck management is important in nearly any field or system. One popular management method is to employ the theory of constraints to identify and resolve areas of congestion. Everyday examples of bottlenecking range from traffic jams to sluggish internet access. Even paper, which once enabled increased production, may represent a troublesome bottleneck when businesses are forced to rely on it within increasingly digital systems.

Definice

Jako hrdlo lahve se označuje bod v systému, jehož nižší kapacita než ve zbytku systému vede k hromadění.

Příklad použití ve větě

Když se společnost ACME pokusila zvýšit produkci, aby uspokojila právě zvýšenou poptávku, její manažeři si uvědomili, že jejich balicí linka tvoří hrdlo lahve výrobního řetězce.

Poznámka

Termín pochází z nejužšího místa lahve, které omezuje rychlost, kterým může její obsah vytékat. Je užitečný v podnikání i v evoluční biologii, strojírenství   řadě dalších oborů pro popis jakékoli oblasti kde je výkon omezený na minimum. Správné řízení hrdel lahve je důležité v téměř jakémkoli oboru nebo systému. Jedním z populárních způsobů řízení je pomocí teorie omezení nacházet a řešit oblasti hromadění. Každodenní příklady efektu hrdla lahve zahrnují dopravní zácpy nebo pomalý přístup k internetu. Dokonce i papír, který kdysi umožňoval vyšší produkci, může představovat obtížné hrdlo lahve, pokud jsou na něj společnosti nuceny spoléhat v rámci stále digitalizovanějších systémů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us