24
February
2017

Bottom line /

Výsledovka

Business Term of the Day

Definition

A company’s bottom line is its profit or loss for the fiscal year.

Example sentence

ACME’s bottom line for 2016 reflected the high cost of its restructuring, but the management hopes it will lead to improved results in the following years.

Comment

The term comes from the position of the net result at the bottom of the income statement. When social and environmental impacts are added to the financial, moreover, then this is termed the triple bottom line or integrated bottom line. Figuratively, “bottom line” may also refer to the main conclusion of any statement or situation.

Definice

Výsledovka společnosti je její zisk nebo ztráta za účetní období.

Příklad použití ve větě

Výsledovka společnosti ACME za rok 2016 odrážela vysoké náklady na restrukturalizaci, ale management doufá, že povede k lepším výsledkům v následujících letech.

Poznámka

Anglický termín pochází z pozice čistého výsledku na konci výkazu zisku nebo ztráty. Když jsou k finančním výsledkům přidány navíc i společenské a environmentální dopady, pak se to nazývá trojitá výsledovka nebo integrovaná výsledovka. V přeneseném významu může výraz „bottom line“ také označovat hlavní závěr nějakého tvrzení nebo situace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us