9
February
2017

Brand advocate /

Zastánce značky

Business Term of the Day

Definition

A brand advocate is a consumer who is convinced of the qualities of a brand and actively promotes it.

Example sentence

ACME managed to recruit many brand advocates through targeted combinations of social media marketing and promotions.

Comment

Brand advocates spread brand awareness and are part of word-of-mouth advertising. Because they are not paid, they are considered a very efficient form of advertising. Brand advocates are also more effective than most other marketing efforts because of the phenomenon of social proof, wherein people are more likely to be convinced by their peers.

Definice

Zastánce značky je spotřebitel, který je přesvědčen o kvalitách značky a aktivně ji propaguje.

Příklad použití ve větě

Společnosti ACME se podařilo získat řadu zastánců značky prostřednictvím cílených kombinací marketingu v sociálních médiích a promo akcí.

Poznámka

Zastánci značky šíří povědomí o značce a jsou součástí ústní reklamy. Protože nejsou placení, jsou považování za velmi efektivní formu reklamy. Zastánci značky jsou také účinnější než většina ostatních způsobů marketingu, a to kvůli jevu nazývaného sociální důkaz, kdy se lidé pravděpodobněji nechají přesvědčit svými blízkými.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us