7
June
2022

Brand awareness /

Povědomí o značce

Business Term of the Day

Definition

Brand awareness is the degree to which consumers recognize a brand.

Example sentence

ACME worked carefully after its acquisition of Buddy Ltd. to preserve Buddy’s brand awareness among consumers.

Comment

Brand awareness is sought after by most companies, because the more people recognize the brand, the more customers it may attract. Thus it constitutes a key element and target of brand management. Ways to improve brand awareness include word-of-mouth advertising, product placement, and native advertising. If not carefully managed, however, too much brand awareness can become counterproductive and can lead to genericide.

Definice

Povědomí o značce je míra, do které spotřebitelé znají značku.

Příklad použití ve větě

Po akvizici společnosti Buddy Ltd. společnost ACME pečlivě pracovala na tom, aby mezi spotřebiteli uchovala povědomí o značce Buddy.

Poznámka

Také se označuje jako znalost značky nebo brand awareness. Většina společností vyhledává povědomí o značce, protože čím víc lidí značku pozná, tím více zákazníků může značka přilákat. Proto tvoří zásadní prvek a cíl řízení značky. Prostředky ke zvýšení povědomí o značce zahrnují ústní reklamu, product placement a native advertising. Příliš vysoké povědomí o značce může však být kontraproduktivní, pokud není pečlivě řízeno, a může vést ke genericidě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us