7
November
2019

Brand equity /

Hodnota značky

Business Term of the Day

Definition

Brand equity is the value to a company of having a product with a recognizable and appreciated identity.

Example sentence

Developing brand equity enables companies to engage their customers more effectively, building loyalty and thus growing sales.

Comment

Brand equity is usually positive and thus refers to the additional money consumers are willing to spend on a branded product (e.g., a Prada bag) than on its generic equivalent. If consumers do not trust a brand (e.g., due to a major scandal) and will not pay more money for its products, the brand may be referred to as having negative brand equity. Brand equity is built through such means as marketing campaigns, though it is difficult to measure returns on such investments.

Definice

Hodnota značky je hodnota, kterou společnosti přináší vlastnictví produktu s rozpoznatelnou a ceněnou identitou.

Příklad použití ve větě

Vypracování hodnoty značky umožňuje společnostem efektivněji zapojovat své zákazníky, budovat věrnost a tak zvyšovat tržby.

Poznámka

Hodnota značky je obvykle kladná, a proto označuje dodatečné množství peněz, které jsou spotřebitelé ochotni utratit za značkový produkt (např. kabelku Prada) oproti neznačkovému ekvivalentu. Pokud spotřebitelé značce nedůvěřují (např. kvůli velkému skandálu) a nejsou ochotni za výrobek této značky zaplatit více peněz, může se o značce říkat, že má zápornou hodnotu značky. Hodnota značky se vytváří například prostřednictvím marketingových kampaní, ačkoli je obtížné měřit návratnost takových investicí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us