27
November
2020

Brand identity /

Identita značky

Business Term of the Day

Definition

The term brand identity refers to the outward expression of a brand as created by the brand owner, including name, visual appearance, and other symbols.

Example sentence

It is fundamental to the continued success of this newspaper that editors present content and advertising under a consistent brand identity, which encompasses more than just the style of lettering on the title page.

Comment

In contrast to brand image, which refers to the consumer’s mental picture of a brand, brand identity refers to the characteristics of a brand as developed by the owner. Thus, it reflects what the owner wants the brand image to be, and how he or she wants the consumer to perceive the brand. Brand identity, including logo, typography and colors used, social media and web graphics and the like, is what makes the product or service instantly recognizable to customers. All these should be used in a consistent way so that the brand looks professional, steadfast, and trustworthy. Therefore, companies often create brand style guides where they define how to use these elements on letters, business cards, product packaging, employee uniforms, online, and so forth.

Definice

Pojem identita značky označuje vnější výraz značky vytvořený jejím vlastníkem, včetně názvu, vizuálního vzhledu a dalších symbolů.

Příklad použití ve větě

Pro trvalý úspěch těchto novin je zásadní, aby redaktoři prezentovali obsah a reklamu konzistentně s identitou značky, což zahrnuje víc, než jen styl písma na titulní straně.

Poznámka

Oproti image značky, která odkazuje k představám spotřebitelů o značce, identita značky označuje vlastnosti značky vytvořené vlastníkem. Proto identita značky odráží to, jaký image značky chce vlastník mít, a jak chce, aby spotřebitel značku vnímal. Identita značky, včetně loga, typu písma, barev, grafiky používané na sociálních médiích a webu apod., je to, podle čeho zákazníci produkt nebo službu okamžitě rozpoznají. Všechny tyto prvky by měly být používány konzistentně, aby značka vypadala profesionálně, důvěryhodně a pevně. Proto firmy často vytvářejí tzv. brand style guides, kde definují, jak používat tyto prvky na dopisech, navštívenkách, obalech produktů, stejnokrojích zaměstnanců, na webu atd.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us