6
February
2017

Brand loyalty /

Loajalita značce

Business Term of the Day

Definition

Brand loyalty is the degree to which consumers are faithful to a brand.

Example sentence

ACME had to work hard to rebuild the brand loyalty lost after a recent product recall.

Comment

When consumers are loyal to a brand, they are inclined to continue buying a product or services from the same brand as opposed to those from competing brands. Companies may seek to reinforce brand loyalty using various strategies such as loyalty programs which offer rewards to returning customers.

Definice

Loajalita značce je míra, do jaké jsou spotřebitelé značce věrní.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME musela tvrdě pracovat na znovuvybudování loajality značce ztracené po nedávném stažení produktů.

Poznámka

Když jsou spotřebitelé loajální ke značce, mají tendenci dále kupovat produkty a služby od stejné značky oproti produktům nebo službám konkurenčních značek. Společnosti se mohou snažit o posílení loajality značce pomocí různých strategií jako věrnostních programů, které poskytují odměny pro vracející se zákazníky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us