31
August
2022

Brand management /

Řízení značky

Business Term of the Day

Definition

Brand management is the application of marketing methods to a specific brand with the goal of increasing its value among customers.

Example sentence

One of the common challenges of brand management is battling against cheap imitations of a company’s products that could potentially harm the brand image.

Comment

Brand management is also called strategic brand management, as its overarching task is to set up a brand strategy consisting of specific steps to be taken toward developing a successful brand. A central idea of brand management holds that each brand and/or product line should be marketed as if it were a separate business. This includes brand differentiation both to avoid internal competition among brands of the same company and to make the brand distinguishable from rival firms’ competing brands. Effective brand management uses logo, packaging, colors and design to make a product uniquely recognizable and appealing. Marketing communications may then be used to build brand awareness, a positive brand image, as well as brand loyalty in customers.

Definice

Řízení značky je uplatnění marketingových metod na konkrétní značku s cílem zvýšit její hodnotu mezi zákazníky.

Příklad použití ve větě

Jednou z výzev, která často stojí před řízením značky, je souboj s levnými imitacemi produktů společnosti, které by mohly potenciálně poškodit image značky.

Poznámka

Řízení značky je taktéž nazývané strategické řízení značky, jelikož jeho hlavním úkolem je nastavit strategii značky, tedy konkrétní kroky nutné k vybudování úspěšné značky. Ústřední myšlenka řízení značky spočívá v tom, že každá značka a/nebo řada produktů by se měla řídit jako samostatný podnik. To zahrnuje odlišení značky, aby se předešlo vnitřní konkurenci mezi značkami téže společnosti a také aby byla značka odlišitelná od konkurenční značky soupeřící společnosti. Úspěšné řízení značky využívá logo, balení, barvy a design, aby byl produkt jedinečný, rozeznatelný a lákavý.  Marketingová komunikace pak může přispět k vybudování povědomí o značce, pozitivní image značky i loajality zákazníků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us