18
September
2019

Brand recognition /

Rozpoznání značky

Business Term of the Day

Definition

Brand recognition is the extent to which the general public or a specific group is able to identify a brand by its characteristics.

Example sentence

ProphyTech recently hired a new marketing specialist to help boost brand recognition of its newest product among the key target group of 18- to 25-year-olds.

Comment

Brand recognition results from an accumulation of experiences with a specific product or service from direct use and through the influences of marketing and media commentary. Brand recognition is most beneficial to a company when its brand can be distinguished even without explicit exposure to the name, but rather through visual signifiers like logos, slogans, and colors. Together with brand recall, it constitutes a more specific aspect of brand awareness that has its own implications for brand management.

Definice

Termín rozpoznání značky označuje míru toho, jak je obecná veřejnost nebo konkrétní skupina schopna identifikovat značku podle jejích poznávacích znaků.

Příklad použití ve větě

Společnost ProphyTech nedávno zaměstnala nového specialistu na marketing, aby pomohl vylepšit rozpoznání značky jejího nejnovějšího produktu v klíčové cílové skupině ve věku od 18 do 25 let.

Poznámka

Rozpoznání značky je výsledkem nashromážděných zkušeností s konkrétním výrobkem nebo službou jak přímým použitím, tak vlivem marketingu a médií. Rozpoznání značky je pro společnost nejvýhodnější, když lze její značku rozpoznat i bez explicitního vystavení názvu, jen na základě vizuálních znaků jako jsou loga, slogany nebo barvy.  Společně s budováním aktivního povědomí o značce (brand recall) je rozpoznání značky specifickým aspektem povědomí o značce a jedním ze základních cílů řízení značky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us