13
November
2020

Brand /

Obchodní značka

Business Term of the Day

Definition

A brand is the purposely developed, characteristic identity of a product, service, or company used to distinguish it from others in the market.

Example sentence

For decades, Coca-Cola has been high on the list of the world’s best-known brands.

Comment

A brand may consist of a name, logo, slogan, symbol, characteristic colors, among other elements, or any combination of these. The term brand is derived from livestock branding, where a hot branding iron was used to permanently mark cattle in order to differentiate the cattle of different owners. Brand names are often legally protected from use by others, as is the case with trademarks. The term brand identity refers to the outward expression of a brand as created by the brand owner, while the brand image is the consumer’s mental picture of a brand. A brand with a widespread positive image achieves high brand recognition. A well-known and appreciated brand can be among the most important intangible assets a company possesses.

Definice

Obchodní značka je záměrně vytvořená typická identita produktu, služby nebo společnosti, která slouží k odlišení od ostatních na trhu.

Příklad použití ve větě

Po desetiletí se Coca-Cola se nachází vysoko na seznamu nejznámějších světových obchodních značek.

Poznámka

Obchodní značka může mimo jiné obsahovat název, logo, slogan, symbol, charakteristické barvy, nebo jakoukoliv kombinaci těchto věcí. Anglický termín brand byl původně označoval značkování dobytka (livestock branding), při kterém se používaložhavé značkovací železo k trvalému označení dobytka tak, aby od sebe bylo možné odlišit dobytek různých majitelů. Názvy obchodních značek často podléhají právní ochraně před použitím jinými osobami, v tomto případě se nazývají se ochranné známky. Termín identita značky označuje vnější projev značky vytvořený jejím majitelem, zatímco image značky je odraz této značky v představě spotřebitele. Obchodní značka s rozšířeným pozitivním image dosáhne vysokého rozpoznání značky. Dobře známá a oceňovaná značka může být jedním z nejvýznamnějších nehmotných aktiv, která společnost má.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us