20
April
2020

Breach of contract /

Porušení smlouvy

Business Term of the Day

Definition

A breach of contract is a contracting party’s refusal or failure to honor the terms agreed upon in a legally binding contract.

Example sentence

A party may claim damages only in case there was a breach of contract resulting from gross negligence.

Comment

A late payment is a common example of a breach of contract. In such a minor case, the penalty is often stipulated within the contract itself (e.g., a late-payment charge is typically due along with the owed amount). If no penalty is stipulated, a potential dispute may be settled by the parties themselves or by an arbitrator. If the dispute is not settled by such means, appropriate legal steps may be taken through the courts. In common law jurisdictions, such as the U.S. and England, the breach of a minor term of a contract allows the disadvantaged party to sue for damages but not to claim termination of the contract (the latter is possible only in the case of a fundamental breach).

Definice

Porušení smlouvy je odmítnutí nebo neplnění podmínek dohodnutých v rámci právně závazné smlouvy smluvní stranou.

Příklad použití ve větě

Smluvní strana může požadovat náhradu škody pouze v případě, že došlo k  porušení smlouvy v důsledku hrubé nedbalosti.

Poznámka

Pozdní platba je běžným příkladem porušení smlouvy. V tak mírném případě je trest často stanoven samotnou smlouvou (k dlužné částce se typicky připočítává pokuta za pozdní platbu). Pokud není stanoven žádný trest, smluvní strany mohou vyřešit případný spor sami mezi sebou nebo pomocí arbitra. Pokud se spor nepodaří vyřešit těmito prostředky, mohou být podniknuty přiměřené právní kroky za pomocí soudu. V zemích common law jako jsou Spojené státy nebo Anglie se může při porušení méně vážné smluvní podmínky znevýhodněná strana soudit o škodu, ale nemůže požadovat ukončení smlouvy (to je možné jen v případě podstatného porušení).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us