18
July
2016

Brick-and-mortar /

Kamenný

Business Term of the Day

Definition

The term brick-and-mortar refers to physical facilities.

Example sentence

Although it began as an online-only operation and has contributed to driving many brick-and-mortar stores out of business, Amazon recently opened its second physical bookstore and may soon introduce many more.

Comment

Brick-and-mortar stores are now usually presented in contrast to internet-only stores or mail order companies, though such stores often have online presences as well (in which case they are referred to by such terms as bricks-and-clicks). Having a physical building enables these businesses to have face-to-face interactions with customers and provide them with the opportunity to try goods before buying. These advantages come at the cost of increased overhead and other expenses for the physical presence. The phrase has long been used to refer to investments into physical facilities, such as a bank adding more branches – adding bricks and mortar. The term derives from the two most important traditional building materials.

Definice

Termín „kamenný“ označuje fyzické prostory.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost Amazon začala s čistě onlinovým provozem a přispěla k ukončení provozu řady kamenných obchodů, nedávno otevřela svoje druhé fyzické knihkupectví a možná brzy zavede mnoho dalších.

Poznámka

Kamenné obchody se nyní obvykle představují v protikladu k výhradně internetovým obchodům nebo zásilkovým společnostem, přestože kamenné obchody často mívají také onlinovou přítomnost (a v takovém případě se označují termíny jako bricks-and-clicks). Fyzická budova umožňuje těmto podnikům interagovat se zákazníky tváří v tvář a poskytuje jim příležitost vyzkoušet si zboží před koupí. Tyto výhody jsou však za cenu zvýšených režijních nákladů a jiných nákladů za fyzickou přítomnost. Anglická fráze se už dlouho používá pro investice do fyzického zařízení, například když banka přidává více poboček, říká se, že přidává „bricks and mortar“. Tento termín pochází ze dvou nejdůležitějších tradičních stavebních materiálů, cihel a malty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us