4
April
2018

Bridge loan /

Překlenovací úvěr

Business Term of the Day

Definition

A bridge loan is a short-term loan intended to provide funds between longer-term financing solutions.

Example sentence

The financial advisor recommended that the Cermaks reconsider their plan to take a bridge loan and try to secure the sale of their present house before buying a new one.

Comment

Bridge loans are commonly used by businesses between security issues or private equity financings, and also by households and private individuals until a mortgage is arranged, for example. Because the future financing is not yet secure when a bridge loan is arranged, such loans carry higher risks and therefore demand higher interest rates than do standard, long-term financing solutions. That higher risk applies also from the borrower’s perspective. In case the subsequent financing fails to come through, the obligation to repay the principal and the high interest cost (both of which had been presumed to be covered by the new financing) may put the debtor in a serious financial situation.

Definice

Překlenovací úvěr je krátkodobý úvěr za účelem poskytnutí financí mezi dlouhodobějšími řešeními financování.

Příklad použití ve větě

Finanční poradce doporučil rodině Cermakových přehodnotit jejich plán vzít si překlenovací úvěr a pokusit se zajistit prodej jejich současného domu předtím, než koupí nový.

Poznámka

Překlenovací úvěry běžně využívají podniky mezi emisemi cenných papírů nebo financováním pomocí private equity, ale také domácnosti a fyzické osoby, například do dojednání hypotéky. Protože budoucí financování ještě při dojednání překlenovací půjčky není zajištěno, tyto půjčky nesou vyšší riziko, a tedy vyžadují vyšší úrok než standardní, dlouhodobá finanční řešení. Toto vyšší riziko také platí z pohledu dlužníka. V případě, že následující financování nevyjde, povinnost zaplatit jistinu a vysoké úrokové náklady (kdy obojí mělo pokrýt nové financování) může dlužníka dostat do složité finanční situace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us