5
February
2020

Brownfield /

Brownfield

Business Term of the Day

Definition

The term brownfield describes previously developed land that is currently abandoned or underused.

Example sentence

The city has really come a long way in recent years, and development will finish on the last brownfield site within the city proper by the end of next year.

Comment

In the US, brownfields are necessarily connected with potential for environmental contamination or pollution, where this potential creates a barrier to their redevelopment. Examples range from large abandoned factories to small former dry cleaning facilities. In such countries as the UK and Czech Republic, however, the term can refer to any previously developed land and includes sites without serious risks to the environment. These sites, such as abandoned housing developments and shopping centers, would not be considered brownfields in the US and might be referred to there as greyfields. Related terms include greenfield, which refers to undeveloped land used for agriculture or left to natural evolution. Outside of urban planning, these terms are used within project management to describe whether a project is building on previous work (a brownfield project) or starting fresh (a greenfield project).

Definice

Termín brownfield označuje dříve zastavěný pozemek, který je momentálně opuštěný nebo nedostatečně využitý.

Příklad použití ve větě

Město se za posledních několik let hodně zlepšilo, a koncem příštího roku bude dokončena výstavba na posledním brownfieldu v městě samotném.

Poznámka

V USA jsou brownfieldy nutně spojeny s potenciální kontaminací nebo znečištěním prostředí, což je překážkou v jejich revitalizaci. Příklady sahají od velkých opuštěných továren až po malé bývalé čistírny. V zemích jako Spojené království nebo ČR ale tento termín může označovat jakýkoli dříve zastavěný pozemek a zahrnuje i místa bez vážných environmentálních rizik. Tato místa, jako opuštěné obytné čtvrti a nákupní centra, by v USA nebyla považována za brownfieldy, ale mohla by se tam označovat jako greyfieldy. Související pojmy zahrnují greenfield, neboli zelenou louku, která označuje nezastavěnou zem využívanou jen pro zemědělství nebo zanechanou přírodnímu vývoji. Mimo oblast územního plánování se tyto termíny používají v rámci projektového řízení pro popis projektu založeného na předchozím vývoji (brownfieldový projekt) nebo začínajícího od nuly (projekt na zelené louce).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us