9
October
2020

Building permit /

Stavební povolení

Business Term of the Day

Definition

A building permit is the formal approval by local authorities recognizing that a building project is in accordance with the local building code.

Example sentence

While the number of building permits issued in recent months has soared, this is no guarantee that the structures will actually be built.

Comment

Obtaining a building permit is a legal requirement in most jurisdictions for new construction, additions to existing structures, and sometimes major refurbishments. A failure to obtain a building permit in advance of construction can lead to considerable fines and even demolition of the structure if it is not altered to meet the code. The number of building permits issued is sometimes used as an economic indicator, because it may say something about economic conditions in a particular region or country. For instance, an increase in commercial building permits issued suggests that business activities will accelerate in the near future. Demand for building permits for family houses, meanwhile, implies that people have sufficient savings and anticipated income to build their own houses. 

Definice

Stavební povolení je formální schválení vydávané místními orgány, které potvrzuje, že je stavební projekt v souladu s místním stavebním zákonem.

Příklad použití ve větě

To, že počet vydaných stavebních povolení za poslední měsíce prudce vzrostl, není žádnou zárukou toho, že se stavby opravdu postaví.

Poznámka

Získání stavebního povolení je ve většině jurisdikcí právním požadavkem pro stavbu nových budov, přístavby ke stávajícím budovám, a někdy i pro velké rekonstrukce. Zahájení stavby bez vyřízeného stavebního povolení může vést ke značným pokutám, případně i k demolici stavby, pokud nebude pozměněna tak, aby vyhovovala zákonu. Počet vydaných stavebních povolení je někdy používán i jako ekonomický indikátor, protože to může říkat něco o ekonomické situaci v dané zemi nebo regionu. Například roustoucí množství stavebních povolení na komerční budovy může znamenat, že obchodní aktivity v blízké budoucnosti zrychlí. Naopak poptávka po stavebních povoleních pro rodinné domy signalizuje, že lidé mají dost úspor a očekávaných příjmů, a tak stavějí vlastní domy.  

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us