14
September
2021

Built environment /

Vytvořené prostředí

Business Term of the Day

Definition

The term built environment refers to all human-made spaces, such as buildings, streets, parks, and all supporting infrastructure, including water pipes and electrical networks.

Example sentence

Because climate- and weather-related risks are changing due to the global warming, governments and municipalities need to rethink the way we create our built environment.

Comment

In recent years, built environment has been discussed mainly in the context of smart cities. The world’s built environments need to undergo quite dramatic changes in order to put the smart cities design into practice. These changes include smart buildings which collect various kinds of data related to better managing building operations (e.g., concerning air-conditioning, lighting, and energy consumption), as well as mechanisms ensuring smart operations of utilities and other infrastructures, such as sustainable water and traffic management. The changes must include adjusting to new technologies by deploying infrastructure for electric vehicles, shared transportation, and possibly self-driving vehicles. A smart city built environment includes also extensive green infrastructure to hold down summer temperatures, sustainably uses rainwater, and offers pleasant places to relax.

Definice

Pojem vytvořené (nebo zastavěné) prostředí označuje všechny lidmi vytvořené prostory, jako jsou budovy, ulice nebo parky i veškerou podpůrnou infrastrukturu, včetně vodovodů nebo elektrických sítí.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k tomu, že se v důsledku globálního oteplování mění rizika související s klimatem a počasím, musí vlády a obce přehodnotit způsob, jakým tvoříme naše zastavěné prostředí.

Poznámka

O zastavěném prostředí se v poslední době hovoří především v souvislosti s chytrými městy. Zastavěná prostředí všude ve světě musí projít poměrně dramatickými změnami, aby se návrhy chytrých měst uplatnily v praxi. Tyto změny zahrnují chytré budovy, které shromažďují různé druhy dat pro lepší řízení provozu budov (např. klimatizace, osvětlení, spotřeba energie), i mechanismy zajišťující inteligentní provoz veřejných služeb a další infrastruktury, jako je udržitelné hospodaření s vodou a řízení dopravy, včetně přizpůsobení se novým technologiím rozmístěním infrastruktury pro elektromobily, sdílenou dopravu nebo případně autonomní vozidla. Součástí prostředí inteligentní městské zástavby je také rozsáhlá zelená infrastruktura, která ochlazuje letní teploty, udržitelně využívá dešťovou vodu a nabízí příjemná místa k odpočinku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us