3
July
2020

Built to suit /

Built to suit

Business Term of the Day

Definition

Built to suit is a type of real estate project where the developer designs and constructs a building according to the future tenant’s specifications.

Example sentence

Because our company is continuously growing and our current building no longer meets our needs, we decided to move into a new, built-to-suit headquarters at a big industrial park outside the city.

Comment

Built to suit refers to a way of developing and leasing property whereby the future tenant provides the specifications for technical parameters and design and the owner or developer of the property then builds or refurbishes a building exactly according to the tenant’s needs.  This type of lease is usually used for a long-term lease of commercial property where the developer finances the project and is also responsible for its completion. Once the structure is finished, the developer retains ownership and leases the property to the tenant. Such a transaction can reduce risks for both sides, because the developer/owner knows the tenant in advance of commencing the work and, for the tenant, there is little or no finance- and construction-related risk. As this is a long-term project, the agreement between the two parties needs to be drafted very carefully while defining all key responsibilities and conditions.

Definice

Built to suit je typ projektu v oblasti nemovitostí, ve kterém developer naplánuje a postaví budovu podle specifikací budoucího nájemce.

Příklad použití ve větě

Protože naše firma kontinuálně roste a současná budova již nevyhovuje našim potřebám, rozhodli jsme se přestěhovat do nové budovy typu bulit-to-suit ve velkém industriálním parku za městem.

Poznámka

Termín bulit to suit označuje způsob stavění a pronájmu nemovitosti, ve které budoucí nájemník poskytne specifikaci ohledně technických parametrů a designu a vlastník nebo developer pak postaví nebo renovuje budovu přesně podle potřeb nájemníka. Tento typ pronájmu se obvykle používá pro dlouhodobé pronájmy komerčních nemovitostí, ve kterých developer projekt financuje a je také odpovědný za jeho dokončení. Po dokončení nemovitost zůstane ve vlastnictví developera, který ji pronajme nájemci. Taková transakce může snížit riziko pro obě strany, protože developer/vlastník zná nájemce již před započetím prací a nájemce zase nemusí podstupovat žádná nebo malá rizika spojená se stavbou a financováním. Protože se obvykle jedná o dlouhodobý projekt, je potřebné, aby dohoda mezi oběma stranami byla důkladně připravená, přičemž se musí definovat všechny klíčové podmínky a odpovědnost stran.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us