18
August
2021

Bulk carrier /

Loď na volně ložený náklad

Business Term of the Day

Definition

A bulk carrier, or dry bulk carrier, refers to a cargo vessel designed to carry unpackaged bulk cargo, such as coal, grain, or ore.

Example sentence

Globus Maritime Limited acquired another dry bulk carrier, which means that the company now owns eight vessels of this type.

Comment

Dry bulk carriers today make up about one-fifth of all merchant ships and comprise about 40% of the segment in terms of tonnage transported. The word “dry” is used to distinguish these carriers from tankers that carry liquid cargos (oil, chemicals, and the like). The largest bulk carriers can carry as much as 400,000 deadweight tons (DWT), and there are several categories of these vessels depending on their DWT capacities. Typical materials carried by these vessels include also rice, sugar, cement, timber, and such semi-finished items as steel pipes. All these can be loaded by loading spouts or cranes into the large space of a bulk carrier.

Definice

Jako bulk carrier nebo dry bulk carrier označujeme nákladní loď určenou k přepravě nebaleného sypkého nákladu jako je uhlí, obilí nebo ruda.

Příklad použití ve větě

Společnost Globus Maritime Limited získala další loď pro přepravu volně loženého nákladu, takže nyní vlastní osm plavidel tohoto typu.

Poznámka

V současné době tvoří lodě pro přepravu volně loženého nákladu přibližně pětinu všech obchodních lodí a přibližně 40 % jejich tonáže. Slovo „suchý“ odlišuje tyto lodě od tankerů, které přepravují kapalné náklady (ropu, chemikálie apod.). Největší lodě pro přepravu volně loženého nákladu mohou přepravovat až 4 000 000 DWT a existuje několik kategorií těchto lodí v závislosti na jejich kapacitě (tonáži). Mezi typické materiály, které tato plavidla přepravují, patří rýže, cukr, cement, dřevo nebo průmyslové polotovary, například ocelové trubky. To vše lze pomocí jeřábů nebo plnících hubic naložit do velkého přepravního prostoru lodi pro přepravu volně loženého nákladu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us