1
March
2016

Bull market /

Býčí trh

Business Term of the Day

Definition

A bull market is a period during which a financial market is characterized by rising prices and widespread investor optimism.

Example sentence

Correctly predicting when a bull market will start can lead to massive profits, but attempting to do so carries a great deal of risk.

Comment

According to some definitions, increases of 20% or more are considered bull markets. A bull market may be a sign of strong economic growth, high employment, low inflation, or merely self-reinforcing optimism among investors. The beginning and end (market top) of a bull market can only be established retroactively. Although prices may start falling and give the appearance that the market top has been reached, they may revert back to the long-term rising trend. People who act as though they believe prices will rise (such as by going long on a stock) are referred to as bulls and are said to be bullish on the stock or market into which they are investing. The opposite concept is a bear market.

Definice

Býčí trh je období, během kterého se finanční trh vyznačuje rostoucími cenami a rozšířeným optimismem investorů.

Příklad použití ve větě

Správný odhad toho, kdy začne býčí trh, může vést k obrovským ziskům, ale s pokusem toho dosáhnout se pojí velké množství rizika.

Poznámka

Podle některých definic jsou za býčí trhy považovány růsty o 20 % a více. Býčí trh může být známkou silného ekonomického růstu, vysoké zaměstnanosti, nízké inflace nebo prostě sebenaplňujícího se optimismu investorů. Začátek býčího trhu  (dno trhu) a jeho konec (vrchol trhu) je možné stanovit jen zpětně. Ačkoli ceny mohou začít opět klesat a vytvářet dojem, že již dosáhly vrcholu trhu, mohou se obrátit zpět k dlouhodobě rostoucímu trendu, a v takovém případě se období klesajících cen označuje jako rally býčího trhu. Lidé, kteří jednají, jako kdyby věřili, že ceny budou stoupat (například dlouhým prodejem akcie) se označují jako býci a říká se, že jejich chování k akciím nebo na trzích, do kterých investují, je býčí. Opačným pojmem je medvědí trh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us