6
August
2019

Bullet loan /

Jednorázově splatný úvěr

Business Term of the Day

Definition

A bullet loan is a loan wherein the lender repays the entire principal amount (or its substantial part) at maturity.

Example sentence

Even though the bullet loan had seemed like a good option at the time he took it out, now that the payment was due, Don found out that he doesn’t have enough cash to repay the whole amount.

Comment

Bullet loans can be contrasted with amortizing loans, in which the borrower pays the interest and pays down the principal in small regular instalments. The borrower of a bullet loan may also be allowed to pay the interest in regular installments and only pay off the principal at maturity. Bullet bonds follow a similar pattern of payments, the entirety of their principal being repaid upon maturity, as opposed to the usual schedule for amortizing bonds.

Definice

Jednorázově splatný úvěr je úvěr, ve kterém věřitel splatí celou částku jistiny (nebo její podstatnou část) k datu splatnosti.

Příklad použití ve větě

Ačkoli se jednorázově splatný úvěr zdál jako dobrá varianta, když si ji Don vzal, teď když byl čas splátku zaplatit, zjistil, že nemá dost hotovosti na splacení celé částky.

Poznámka

Jednorázově splatné úvěry lze postavit do protikladu k amortizovaným úvěrům, ve kterých kupující splácí úrok i jistinu v malých pravidelných splátkách. Dlužník jednorázově splatného úvěru také může splácet úrok v pravidelných splátkách a se splatností splatit jen jistinu. Jednorázově splatné dluhopisy sledují podobný princip, jejich celá jistina je splatná ke dni splatnosti, na rozdíl od obvyklých amortizovaných dluhopisů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us