15
March
2019

Bundling /

Vázaný prodej

Business Term of the Day

Definition

Bundling is a marketing practice that consists in selling several distinct products together, with each being a part of a package deal.

Example sentence

BigDog has terminated its bundling model after two years of weak sales, as management discovered the practice actually cheapens the products in the eyes of most customers.

Comment

Bundling is sometimes used for physical goods, for example a set of suitcases and travel bags, cutlery sets, and computers with accessories. It is commonly used, too, with services, such as a telecommunication package including TV, internet, and telephone tariff, and software bundles including several related computer programs. The bundles are commonly cheaper than the sum of the prices for the separate items, which may be advantageous for a customer who wants to buy all of the items, but it may also help convince a customer to buy items he or she does not actually need or even want. For the seller, there are obvious advantages of greater sales, as bundling discourages customers from shopping around for competing alternatives, simplified logistics, and generally economies of scale. Bundling may in certain circumstances be regarded as anticompetitive, because the practice could be used by a dominant player to push competitors out of the market.

Definice

Vázaný prodej je marketingová praxe, která spočívá v prodeji několika odlišných produktů dohromady, kdy každý je součást jednoho balíčku.

Příklad použití ve větě

Společnost BigDog po dvou letech ukončila svůj model vázaného prodeje, protože management zjistil, že tato praxe ve skutečnosti produkty zlevňuje v očích většiny zákazníků.

Poznámka

Vázaný prodej se někdy využívá pro fyzické zboží, například sada kufrů a cestovních tašek, sady příborů, a počítače s příslušenstvím. Běžně se však používá také u služeb, jako jsou telekomunikační balíčky zahrnující televizi, internet, a telefonní tarif, a softwarové balíčky zahrnující několik souvisejících počítačových programů. Balíčky jsou obvykle levnější než součet cen jednotlivých položek, což může být výhodné pro zákazníka, který chce koupit všechny položky, ale také to může pomoci přesvědčit zákazníka ke koupi položek, které ve skutečnosti nepotřebuje nebo ani nechce. Pro prodejce tu jsou očividné výhody vyšších tržeb, jelikož vázaný prodej odrazuje zákazníky od shánění konkurenční alternativy, a také zjednodušená logistika, a obecně úspory z rozsahu. Vázaný prodej ale může být v některých situacích považován za protisoutěžní, jelikož tuto praktiku může dominantní hráč použít k vytlačení konkurentů z trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us