12
July
2016

Burn rate /

Burn rate

Business Term of the Day

Definition

A company’s burn rate is the speed at which it spends more money than it takes in.

Example sentence

I know our burn rate might seem dangerously high to some, but the saying “you’ve got to spend money to make money” is especially true in the coin making business.

Comment

The burn rate is a synonym of negative cash flow, a situation where expenditures are greater than revenue. It is most commonly used for startups as these companies often are in a position where they are spending money in order to build up a customer base and so are losing money. Given the need to build sales, investors in startups may judge as reasonable a burn rate that would otherwise be seen as disastrous. The rate is generally calculated as an average of monthly outflow. This calculation can determine a company’s zero cash date by showing how soon it will run out of cash if it does not increase revenues. The term burn rate can also be used for other aspects of spending money, such as how fast individuals spend their income or how quickly a project is using up its budget.

Definice

„Burn rate“ je rychlost, kterou společnost utrácí více peněz, než přijímá.

Příklad použití ve větě

Vím, že naše burn rate se může někomu zdát nebezpečně vysoká, ale rčení „peníze musíš utrácet, abys vydělal“ platí obzvlášť v oboru výroby mincí.

Poznámka

Burn rate je synonymem záporných peněžních toků, což je situace, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy. Nejčastěji se používá pro startupy, jelikož tyto společnosti jsou často v pozici, kdy utrácejí peníze na vytvoření zákaznické základny, takže jsou ve ztrátě. Vzhledem k potřebě vybudovat tržby mohou investoři do startupu vnímat jako přijatelnou takovou výši burn rate, která by jinak byla vnímaná jako katastrofální. Tato míra se obecně počítá jako průměr měsíčního odlivu peněz. Tento výpočet může stanovit zero cash date tím, že ukáže, jak brzy jí dojdou peníze, pokud nezvýší příjmy. Termín „burn rate“ lze také použít pro jiné aspekty utrácení peněz, například jak rychle člověk utratí svůj příjem nebo jak rychle projekt spotřebovává svůj rozpočet.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us