20
July
2022

Business analysis /

Obchodní analýza

Business Term of the Day

Definition

Business analysis is an approach to determining a business’s situation, strengths, and weaknesses with the aim of introducing solutions in order to maximize the business’s performance.

Example sentence

Robust business analysis is imperative for the organization to ascertain the conditions for starting or consolidating a business venture.

Comment

Business analysis focuses on identifying needs of a company and supports the introduction of needed changes and solutions in order to achieve strategic goals. Solutions may consist of systems development or include process improvement and changes to information systems, policy or processes. The person who carries out this task is termed a business analyst or BA. Ultimately, business analysts aim to reduce waste of resources, create solutions, oversee timely completing of projects, and improve efficiency and customer support and satisfaction.

Definice

Obchodní analýza je způsob určení situace podniku a jeho silných a slabých stránek, s cílem navrhovat řešení na maximalizaci výkonnosti podniku.

Příklad použití ve větě

Důkladná obchodní analýza je pro organizaci nezbytná, aby posoudila podmínky pro zahájení či konsolidaci podnikatelského záměru.

Poznámka

Obchodní analýza se zaměřuje na odhalení potřeb společnosti a podporuje návrhy změn a řešení nutné pro dosažení strategických cílů. Řešení mohou spočívat ve vývoji systémů nebo zahrnovat zdokonalování procesů a změny v informačních systémech, vnitřní politice a postupech. Osoba vykonávající obchodní analýzu se nazývá obchodní analytik neboli BA. Cílem obchodních analytiků je omezit plýtvání zdroji, přicházet s řešeními, dohlížet na včasné dokončování projektů a zdokonalit výkonnost, péči o zákazníky a jejich spokojenost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us